Sponsors


Nirpa

Standhouder

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is een stichting die per 26 augustus 2004 opgericht en is voortgekomen uit de maatschappelijke behoefte aan (h)erkenning van het vakgebied Payroll Accounting. De doelstelling van het NIRPA is het behartigen van de belangen van vakopleidingen enerzijds en organisaties, beroepsbeoefenaren en natuurlijke personen – al dan niet werkzaam in dienstverband, die activiteiten ontplooien op het gebied van Payroll Accounting – anderzijds. Een en ander in de ruimste zin des woords. Het NIRPA kent de volgende registers: Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa). De Registers zijn openbaar.

www.nirpa.nl


Elvy

Standhouder

Elvy is een slim en betaalbaar softwarepakket, dat uw inkomende documentstroom digitaliseert en automatiseert. Met andere woorden: het zorgt ervoor dat gescande documenten op de juiste plek in de juiste database terechtkomen.
Een mooi voorbeeld: Elvy herkent facturen, boekt ze automatisch in en archiveert ze bijvoorbeeld in uw financiële pakket.

Elvy is eenvoudig te installeren, is apparaatonafhankelijk en communiceert probleemloos met verschillende financiële softwarepakketten.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat u met Elvy een extra medewerkster in huis haalt. Een medewerkster die altijd beschikbaar is en op vriendelijke, efficiënte en betrouwbare wijze ervoor zorgt dat u uw documenten gemakkelijk en snel kunt terugvinden!

www.elvy.nl

 

 

Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem dan contact op met:

Mieke Bensink
06 - 54948756
miekebensink@vakmedianet.nl

Camilla van Kampen
06 - 54948754
camillavankampen@vakmedianet.nl

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.